Ruimtecertificatie op schone lucht: uniform Schone Lucht-certificaat© en Schone Lucht-sticker voor ruimte(s) & gebouw

Er zijn diverse oplossingen om de luchtkwaliteit naar een gezond niveau te brengen. Maar,…..hoe weet je als klant/bezoeker/medewerker of die oplossingen ook daadwerkelijk zijn genomen?

Hiervoor introduceert Viridi Air het Schone Lucht-certificaat© voor een ruimte of gebouw. Ruimtes die voldoen aan de certificeringsvoorwaarden ontvangen o.a. het Schone Lucht-certificaat© (als hardcopy te bevestigen aan wand/deur etc.) en het Schone Lucht-sticker welke als sticker op b.v. een deur of raam is te bevestigen. Deze sticker biedt duidelijkheid aan klanten/bezoekers en personeel in welke mate de luchtkwaliteit op orde is. Bedrijven die voldoen worden vermeld op een geografisch kaartje. Zo kunnen klanten in de toekomst zelf gaan kiezen waar ze een bedrijf wel/niet gaan bezoeken. De ruimtecertificatie bestaat uit een 5 jaarlijkse uitgebreide toetsing en een jaarlijkse controle toetsing. In de jaren nà de volledige ruimtecertificatie vindt een controle/hertoetsing plaats die minder uitgebreid is. 

Ruimtecertificatie - Schone Lucht-certificaat
Voorbeeld: Schone Lucht-certificaat©. Deze wordt als hardcopy toegestuurd en mag b.v. in een entree/wachtruimte worden gehangen

Wat wordt beoordeeld in een ruimtecertificatie op schone lucht?

Voor de ruimtecertificatie werkt Viridi Air in Nederland samen met erkende luchttechnische bedrijven. Om te kunnen voldoen aan de ruimtecertificatie is het noodzakelijk om aan de normen, zoals opgesteld door Viridi Air, te voldoen. De normen zijn gebaseerd op o.a. wetgeving en de hoogst geldende gezondheidsadviezen. De resultaten van de luchttechnische metingen en luchtanalyses worden met de Viridi Air normen vergeleken en beoordeeld. Hieruit volgen scores op de huidige situatie van de luchtkwaliteit. Kort en bondig komt dat op het volgende neer:

  • metingen luchtdoorstroming/ventilatie;
  • verificatie verrichte periodieke onderhoudswerkzaamheden;
  • luchtanalyse binnenlucht en ventilatie- /luchtkanalen;
  • aanvullende maatregelen (o.a. luchtzuivering/luchthygiëne/ontsmetting van de binnenlucht);
  • vergelijking (meet)resultaten en normen;
 

Hoe gaat het in zijn werk en wat als we een ‘onvoldoende’ hebben of een hogere score willen behalen?

Viridi Air toetst of de meetresultaten aan de normen voldoen. De normen zijn opgesteld door Viridi Air en zijn gebaseerd op o.a. wetgeving en de hoogst geldende gezondheidsadviezen. Nadat de ruimte is beoordeeld volgt een score die Viridi Air met de opdrachtgever overlegt omdat vaak een hogere score is gewenst. Een hogere score kan worden behaald indien b.v. luchttechnische aanpassingen worden verricht, investeringen gedaan worden voor meer schone lucht. Hiervoor krijgt de opdrachtgever extra tijd en ruimte en volgt (kosteloos) een nieuwe score. Er kunnen verschillende scores worden behaald: onvoldoendevoldoendegoed en uitstekend. De certificatie is één jaar geldig en neemt op locatie ongeveer 3 uur in beslag. Er dient jaarlijks een hertoetsing plaats te vinden.

Wat is inbegrepen bij een ruimtecertificatie?

Ongeacht het resultaat van de ruimtecertificatie ontvang je het beoordelingsformulier met alle meetresultaten (luchttechnisch en microbiologisch). Bij een resultaat van minimaal ‘voldoende’ worden de volgende zaken overhandigd:

  • Het Schone Lucht-certificaat© als hardcopy om in de ruimte/deur etc. op te hangen;
  • Een ‘locatie gecertificeerd’ Schone Lucht-sticker om op deuren of ramen te plakken;
  • Het Schone Lucht-sticker als digitaal label om op de website te plaatsen;
  • Een online profiel op de website met daarom vermeld;
  • Eén groene filter in het Viridi Air buitenfilterproject;

Een product/dienst voor schone lucht geleverd bij een klant – en die ruimte nu laten certificeren op schone lucht?

Heeft u bij een klant een product of dienst geleverd die bijdraagt aan schone lucht? En wilt u die ruimte laten certificeren op schone lucht? Dat kan uiteraard ook. Neem contact met ons op.

“…Ik wil een hogere score behalen door extra te investeren in schone lucht…”

Uiteraard geven we tips en adviezen om te begeleiden naar een ‘voldoende’ of hoger. Ook bij een ‘voldoende’ of ‘goed’ begeleiden we, indien de wens er is, naar een score van ‘uitstekend’. Om alvast maatregelen te treffen kijk bij één of meerdere Partners van Viridi Air die oplossingen of diensten aanbieden en eveneens gecertificeerd zijn door Viridi Air: www.viridiair.nl/oplossingen.

Meer weten of direct een afspraak inplannen voor een ruimtecertificatie?

Neem contact met ons op als je meer informatie wenst of direct een afspraak wilt inplannen.

Het is mogelijk om de ruimtecertificatie zelf aan te bieden bij klanten. Interesse?

Het is mogelijk om deze ruimtecertificatie in jullie dienstverlening te integreren en bij klanten aan te bieden (onder voorwaarden, in overleg). Jullie dragen een klant aan en Viridi Air verricht de certificering. Wij doen dit onafhankelijk van jullie bedrijf/producten/diensten. Bezoekers van een ruimte krijgen zo een 100% neutrale, uniforme en duidelijke beoordeling. O.a. voor bedrijven in de HVAC of in de schoonmaakbranche is dit interessant. Interesse? Neem dan direct contact op met Jan-Joris van de Riet (email: janjoris@viridiair.nl of tel.: +31(0)6-44223630).